Pieteikums ziedu kastes nomai. 

Lai varētu sniegt jau tiešas atbildes, lūdzu, ziņojumā norādi maksimāli daudz informācijas par gaidāmā pasākuma datumu, vēlmēm tekstam un krāsām.